Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Zarządzenie Nr 520/2012 Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry z dnia 27.12.2012r. w sprawie przekazania uprawnień Dyrektorowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tarnowskich Górach do zaciągania zobowiązań w zakresie wydatków bieżących, wykraczających poza plan roku budżetowego

2013-01-03 12:45:17
Zarządzenie Nr 350/2012 Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry z dnia 20.07.2012 r. w sprawie przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Tarnowskie Góry do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć uchwalonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Tarnowskie Góry

2012-07-24 08:24:15
Zarządzenie Nr 349/2012 Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry z dnia 20.07.2012 r. w sprawie przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Tarnowskie Góry do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy

2012-07-24 08:23:08