Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Uchwała Nr 4100/IV/249/2012 z dnia 12 grudnia 2012 roku IV Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie: opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry projekcie uchwały budżetowej na 2013 rok wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi, Uchwała Nr 4100/IV/250/2012 z dnia 12 grudnia 2012 roku IV Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie: opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2013-2026; Uchwała Nr 4100/IV/251/2012 z dnia 12 grudnia 2012 roku IV Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie: opinii o możliwości sfinansowania deficytu w kwocie 4.805.448 zł, przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej na 2013 rok Miasta Tarnowskie Góry

2012-12-20 13:55:02
Uchwała Nr 4100/III/1/2012 z dnia 18 stycznia 2012 roku III Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie: możliwości sfinansowania deficytu w kwocie 22.356.998 zł, przedstawionego w uchwale budżetowej na 2012 rok Miasta Tarnowskie Góry, Uchwała Nr 4100/III/2/212 z dnia 18 stycznia 2012 roku III Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie: opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Miasta Tarnowskie Góry, wynikającej z planowanych i zaciąganych zobowiązań

2012-01-30 12:16:09