Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Uchwała Nr 4100/IV/171/2012 z dnia 25 września 2012 roku IV Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie: opinii o przedłożonej przez Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry o informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2012 roku

2012-10-17 11:49:27
Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „TOTU”, Tarnogórskiego Centrum Kultury, Pałacu w Rybnej, Miejskiej Biblioteki Publicznej oraz Muzeum

2012-09-03 10:30:01
Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz przebiegu realizacji przedsięwzięć Gminy Tarnowskie Góry za I półrocze 2012 roku

2012-09-03 10:03:28
Informacja o przebiegu wykonania budżetu miasta Tarnowskie Góry za I półrocze 2012 roku

2012-09-03 10:01:13