Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Uchwała Nr LII/524/2013 Rady Miejskiej z dnia 18 grudnia 2013 roku w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają wraz z upływem roku budżetowego

2013-12-23 11:00:07
Uchwała Nr LI/516/2013 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 27 listopada 2013 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XLV/478/2013 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 26 czerwca 2013 roku w sprawie określenia wysokości sumy, do której Burmistrz Miasta Tarnowskie Góry może samodzielnie zaciągać zobowiązania

2013-11-29 12:46:43
Uchwała Nr XLV/478/2013 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 26 czerwca 2013 roku w sprawie określenia wysokości sumy, do której Burmistrz Miasta Tarnowskie Góry może samodzielnie zaciągać zobowiązania

2013-06-27 13:43:11
Uchwała Nr XXXVIII/417/2013 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 27 lutego 2013 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr IV/38/2010 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie gromadzenia dochodów na wydzielonym rachunku i wydatków nimi finansowanych przez samorządowe jednostki budżetowe prowadzące działalność określoną w ustawie o systemie oświaty

2013-03-01 13:19:48