Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Rb-28S miesięczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jst za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2013

2014-02-12 13:49:12
Rb- N kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec III kwartału 2013 roku

2014-02-03 11:55:21
Informacja o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych w IV kwartale 2013r.

2014-01-16 11:28:27
Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań oraz należności Skarbu Państwa z tytułu wykonywania przez jst zadań zleconych wg stanu na koniec 3 kwartału roku 2013

2013-10-25 07:35:18
Rb-N DS Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jst za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2013

2013-10-25 07:18:11
Rb-27S miesięczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jst za okres od początku roku do dnia 30 wześnia roku 2013

2013-10-24 14:22:30
Informacja o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych w III kwartale 2013r.

2013-10-17 11:06:45
Informacja o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych w II kwartale 2013r.

2013-07-15 15:32:44
Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji jst wg stanu na koniec I kwartału 2013 roku

2013-04-26 12:34:32
Rb-NDS kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jst za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2013

2013-04-26 12:28:02