Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Uchwała Nr 4100/IV/157/2013 z dnia 24 września 2013 roku IV Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie: opinii o przedłożonej przez Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta za I półrocze 2013 roku

2014-02-07 13:13:38
Informacja o przebiegu wykonania planu finanowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej "TOTU", Tarnogórskiego Centrum Kultury, Pałacu w Rybnej, Miejskiej Biblioteki Publicznej oraz Muzeum za pierwsze półrocze 2013 roku

2013-09-03 14:04:53
Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz przebiegu realizacji przedsięwzięć Gminy Tarnowskie Góry za I półrocze 2013 roku

2013-09-03 13:52:21
Informacja o przebiegu wykonania budżetu miasta Tarnowskie Góry za I półrocze 2013 roku

2013-09-03 12:59:52
Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji jst wg stanu na koniec II kwartału 2013

2013-08-06 13:42:52
Rb-NDS kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jst za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2013

2013-08-06 13:40:12
Rb-28S miesięczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jst za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2013

2013-08-06 13:36:32
Rb-27S miesięczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jst za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2013

2013-08-06 13:28:07