Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Uchwała Nr 4100/IV/157/2013 z dnia 24 września 2013 roku IV Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie: opinii o przedłożonej przez Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta za I półrocze 2013 roku

2014-02-07 12:47:47
Uchwała Nr 4100/IV/216/2013 z dnia 6 grudnia 2013 roku IV Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie: opinii o możliwości sfinansowania deficytu wykazanego w projekcie uchwały budżetowej na 2014 rok Miasta Tarnowskie Góry.

2013-12-13 13:50:04
Uchwała Nr 4100/IV/214/2013 z dnia 6 grudnia 2013 roku IV Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie: opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry projekcie uchwały budżetowej na 2014 rok wraz z uzasadnieniem.

2013-12-13 13:48:37
Uchwała Nr 4100/IV/25/2013 z dnia 18 stycznia 2013 roku IV Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie: opinii o możliwości sfinansowania deficytu w kwocie 5.071.835 zł, przedstawionego w uchwale budżetowej na 2013 rok Miasta Tarnowskie Góry.

2013-01-25 14:22:09
Uchwała Nr 4100/IV/26/2013 z dnia 18 stycznia 2013 roku IV Składu Orzekającego Regionalnej lzby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie: opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Miasta Tarnowskie Góry wynikającej z planowanych i zaciągniętych zobowiązań

2013-01-25 14:21:01