Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Informacja o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych w IV kwartale 2014r

2015-01-22 09:50:15
Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEśNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec III kwartału 2014 roku

2014-10-30 09:01:24
Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec III kwartału 2014 roku

2014-10-30 09:00:13
Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE O NADWYŹCE / DEFICYCI E jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2014

2014-10-30 08:58:54
Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres sprawozdawczy od początku roku do dnia 30 września roku 2014

2014-10-30 08:57:22
Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budźetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres sprawozdawczy od początku roku do dnia 30 września roku 2014

2014-10-30 08:55:49
Informacja o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych w III kwartale 2014r

2014-10-17 11:52:46
Informacja o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych w II kwartale 2014r

2014-07-15 13:59:42
Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec I kwartału 2014 roku

2014-06-11 12:26:20
Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budźetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres sprawozdawczy od początku roku do dnia 31 marca roku 2014

2014-04-25 08:24:37