Komisja Rewizyjna 

 
 
Opis Komisji
Nazwa komisji

Komisja Rewizyjna

 Symbol

 KR

 Przewodniczący 

Zastępca

Ewald OPUCHLIK    

Józef HARWIG

Członkowie Komisji

 


 

 

Piotr GŁADKI   

Andrzej KOMENDERSKI

Kazimierz MAŃKA

                                                                             

 

Zakres działania

- kontrola działalności Burmistrza Miasta, gminnych jednostek organizacyjnych oraz jednostek pomocniczych gminy;

- opiniowanie wykonania budżetu miasta;

- występowanie do Rady Miejskiej z wnioskiem w sprawie absolutorium dla Burmistrza Miasta;

- wykonywanie innych zadań kontrolnych zleconych przez Radę Miejską;

- opiniowanie projektu budżetu gminy;

- opiniowanie projektów uchwał i korespondencji skierowanej do Komisji przez Przewodniczącego Rady Miejskiej.

 

Liczba odwiedzin : 753
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Tarnowskich Górach
Osoba wprowadzająca informację : Jacek Ogłodek
Osoba odpowiedzialna za informację : Jacek Ogłodek
Czas wytworzenia: 2014-12-04 10:22:48
Czas publikacji: 2014-12-04 10:22:48
Data przeniesienia do archiwum: Brak