Komisja Praworządności i Bezpieczeństwa 

 
 
Opis Komisji
Nazwa komisji

Komisja Praworządności i Bezpieczeństwa

 Symbol

 K PiB

 Przewodniczący 

Zastępca

Tadeusz STASIAK    

Józef SIENICKI

Członkowie Komisji

 


 

 

Piotr GŁADKI   

Tomasz NAWRAT

Janusz ŚNIETKA

                                                                             

 

Zakres działania

rozpatrywanie i opiniowanie spraw dotyczących funkcjonowania administracji i obsługi obywateli;

współdziałanie z instytucjami państwowymi, samorządowymi i organizacjami pozarządowymi w zakresie bezpieczeństwa i porządku prawnego;

przygotowywanie nowelizacji Statutu Miasta oraz jednostek pomocniczych gminy;

opiniowanie projektu budżetu gminy;

opiniowanie projektów uchwał i korespondencji skierowanej do Komisji przez Przewodniczącego Rady Miejskiej.

 

Liczba odwiedzin : 648
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Tarnowskich Górach
Osoba wprowadzająca informację : Jacek Ogłodek
Osoba odpowiedzialna za informację : Jacek Ogłodek
Czas wytworzenia: 2014-12-04 10:30:44
Czas publikacji: 2014-12-04 10:30:44
Data przeniesienia do archiwum: Brak