Komisja ds. Mienia Komunalnego 

 
 
Opis Komisji
Nazwa komisji

Komisja ds. Mienia Komunalnego

 Symbol

 K ds. MK

 Przewodniczący 

Zastępca

Piotr GŁADKI    

Adrian WOLNIK

Członkowie Komisji

 


 

 

Danuta FLESZAR   

Ewald OPUCHLIK

                                                                             

 

Zakres działania

- opiniowanie wniosków osób fizycznych i prawnych o nieodpłatne przekazanie mienia na rzecz gminy Tarnowskie Góry;

opiniowanie wniosków w sprawach wnoszenia przez Gminę Tarnowskie Góry wkładów niepieniężnych (aportów) na rzecz spółek prawa handlowego lub fundacji;

opiniowanie projektów uchwał dotyczących nieruchomości komunalnych;

- opiniowanie wniosków Burmistrza Miasta o udzielenie bonifikaty w cenie sprzedaży nieruchomości;

- opiniowanie wniosków Burmistrza Miasta o udzielenie bonifikaty w opłatach z tytułu trwałego zarządu ustanawianych na rzecz gminnych jednostek organizacyjnych;

- analiza sprawozdań z wykonania Uchwały Rady Miejskiej w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości stanowiących własność lub użytkowanie wieczyste Gminy Tarnowskie Góry oraz ich wydzierżawiania i wynajmowania;

- opiniowanie projektu budżetu gminy;

- opiniowanie projektów uchwał i korespondencji skierowanej do Komisji przez Przewodniczącego Rady Miejskiej.

 

Liczba odwiedzin : 706
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Tarnowskich Górach
Osoba wprowadzająca informację : Jacek Ogłodek
Osoba odpowiedzialna za informację : Jacek Ogłodek
Czas wytworzenia: 2015-02-02 16:24:43
Czas publikacji: 2015-02-02 16:24:43
Data przeniesienia do archiwum: Brak