Komisja ds. Rozwoju, Promocji Miasta i Funduszy Europejskich 

 
 
Opis Komisji
Nazwa komisji

Komisja ds. Rozwoju, Promocji Miasta i Funduszy Europejskich

 Symbol

K ds. RPMiFE

 Przewodniczący 

Zastępca

Tomasz NAWRAT    

Robert MROZEK

Członkowie Komisji

 


 

 

Andrzej KOMENDERSKI   

Tadeusz STASIAK

Dariusz WARDA

Adrian WOLNIK

                                                                             

 

Zakres działania

programowanie, aktualizacja i monitorowanie strategii rozwoju miasta i miejskich programów gospodarczych, społecznych, kulturalnych;

opracowywanie i analiza realizacji polityki promocyjnej miasta, kształtowanie jego wizerunku i marki;

rozpatrywanie i opiniowanie spraw dotyczących gospodarki miejskiej, infrastruktury komunalnej i planów zagospodarowania przestrzennego;

analiza poziomu pozyskiwania i wydatkowania funduszy europejskich;

opiniowanie projektu budżetu gminy;

opiniowanie projektów uchwał i korespondencji skierowanej do Komisji przez Przewodniczącego Rady Miejskiej.

 

Liczba odwiedzin : 660
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Tarnowskich Górach
Osoba wprowadzająca informację : Jacek Ogłodek
Osoba odpowiedzialna za informację : Jacek Ogłodek
Czas wytworzenia: 2014-12-04 10:27:26
Czas publikacji: 2014-12-04 10:27:26
Data przeniesienia do archiwum: Brak