Komisja ds. Ochrony Środowiska 

 
 
Opis Komisji
Nazwa komisji

Komisja ds. Ochrony Środowiska

 Symbol

K ds. OŚ

 Przewodniczący 

Zastępca

Stefan ZIENTKOWSKI    

Kazimierz MAŃKA

Członkowie Komisji

 


 

 

Feliks KOWALSKI   

Beata PIEGZA

Janusz ŚNIETKA

Tadeusz TORBUS

                                                                             

 

Zakres działania

rozpatrywanie i opiniowanie spraw dotyczących środowiska naturalnego, gospodarki wodno - ściekowej, utrzymania czystości, porządku i gospodarki odpadami;

opiniowanie projektu budżetu gminy;

opiniowanie projektów uchwał i korespondencji skierowanej do Komisji przez Przewodniczącego Rady Miejskiej.

 

Liczba odwiedzin : 688
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Tarnowskich Górach
Osoba wprowadzająca informację : Jacek Ogłodek
Osoba odpowiedzialna za informację : Jacek Ogłodek
Czas wytworzenia: 2014-12-04 10:38:20
Czas publikacji: 2014-12-04 10:38:20
Data przeniesienia do archiwum: Brak