Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
informacja o umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych w IV kwartale 2015r.

2016-01-19 11:31:02
Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec III kwartału 2015 roku

2015-10-27 14:47:36
Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE O NADWYŹCE / DEFICYCI E jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2015

2015-10-27 14:30:18
Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEśNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec III kwartału 2015 roku

2015-10-27 14:26:13
Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres sprawozdawczy od początku roku do dnia 30 września roku 2015

2015-10-27 14:24:42
Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budźetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres sprawozdawczy od początku roku do dnia 30 września roku 2015

2015-10-27 14:23:13
informacja o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych w II kwartale 2015r.

2015-07-17 12:39:48
Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budźetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres sprawozdawczy od początku roku do dnia 31 marca roku 2015

2015-07-15 09:06:00
Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEśNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec I kwartału 2015 roku

2015-04-28 12:24:34
Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec I kwartału 2015 roku

2015-04-28 12:15:40