Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Uchwała Nr 4200/IV/201/2015 z dnia 11 września 2015 roku IV Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie opinii o przedłożonej przez Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2015 roku

2015-09-30 08:46:19
Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Muzeum za I półrocze 2015 roku

2015-08-31 14:08:02
Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej za I półrocze 2015 roku

2015-08-31 14:07:13
Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Tarnogórskiego Centrum Kultury za I półrocze 2015 roku

2015-08-31 14:06:21
Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Pałacu w Rybnej za I półrocze 2015 roku

2015-08-31 14:06:02
Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „TOTU” za I półrocze 2015 roku

2015-08-31 13:43:38
Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz przebiegu realizacji przedsięwzięć Gminy Tarnowskie Góry za I półrocze 2015 roku

2015-08-31 13:42:12
INFORMACJA o przebiegu wykonania budżetu miasta Tarnowskie Góry za I półrocze 2015 roku

2015-08-28 14:51:11
Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH wg stanu na koniec II kwartału 2015 roku

2015-08-24 14:06:55
Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec II kwartału 2015 roku

2015-08-24 14:04:09