Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Uchwała Nr 4100/IV/244/2014 z dnia 3 grudnia 2013 roku IV Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie: opinii o możliwości sfinansowania deficytu przyjętego w projekcie uchwały budżetowej na 2015 rok Miasta Tarnowskie Góry.

2014-12-11 14:45:27
Uchwała Nr 4100/IV/242/2014 z dnia 3 grudnia 2014 roku IV Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie: opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry projekcie uchwały budżetowej na 2015 rok wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi

2014-12-11 14:42:30
Uchwała Nr 4100/IV/25/2014 z dnia 15 stycznia 2014 roku IV Składu Orzekającego Regionalnej lzby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie: opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Miasta Tarnowskie Góry wynikającej z planowanych i zaciągniętych zobowiązań

2014-01-23 10:28:10
Uchwała Nr 4100/IV/24/2014 z dnia 15 stycznia 2014 roku IV Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie: opinii o możliwości sfinansowania deficytu w kwocie 19.048.237 zł, przedstawionego w uchwale budżetowej na 2014 rok Miasta Tarnowskie Góry.

2014-01-23 10:27:01