Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Projekt nr 235 w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2008 rok

2008-05-27 15:48:48
Projekt nr 236 w sprawie zmiany Uchwały Nr XII/110/2007 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 27 czerwca 2007r. w sprawie ustalania i poboru opłaty targowej na terenie miasta Tarnowskie Góry.

2008-05-27 15:47:05
Projekt nr 237 w sprawie zasad i trybu postępowania o udzielenie, rozliczenie i kontroli wykorzystania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, nie stanowiących własności gminy

2008-05-27 15:46:09
Projekt nr 238 w sprawie przyjęcia „Gminnego programu profilaktyki i opieki nad dzieckiem i rodziną na lata 2008 - 2013."

2008-05-27 15:45:14
Projekt nr 239 w sprawie realizacji przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tarnowskich Górach projektu AWANS. Aktywna integracja społeczna i zawodowa klientów pomocy społecznej na terenie gminy Tarnowskie Góry” w ramach programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.

2008-05-27 15:44:16
Projekt nr 240 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Kierownika Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów w Tarnowskich Górach

2008-05-27 15:42:42
Projekt nr 241 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta

2008-05-27 15:39:48