Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Uchwała nr XXVI/270/2008 w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2008 rok

2008-07-14 09:17:42
Uchwała nr XXVI/271/2008 w sprawie przyjęcia przez Radę Miejską w Tarnowskich Górach projektu dofinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn.: „Nauczyciel się uczy. Podnoszenie kwalifikacji tarnogórskiej kadry oświatowej”.

2008-07-14 08:48:18
Uchwała nr XXVI/272/2008 w sprawie zmiany Uchwały Nr XII/110/2007 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 27 czerwca 2007r. w sprawie ustalania i poboru opłaty targowej na terenie miasta Tarnowskie Góry

2008-07-14 08:43:09
Uchwała nr XXVI/273/2008 w sprawie zasad i trybu postępowania o udzielenie, rozliczenie i kontroli wykorzystania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, nie stanowiących własności gminy

2008-07-14 08:32:44
Uchwała nr XXVI/274/2008 w sprawie przyjęcia “Gminnego programu profilaktyki i opieki nad dzieckiem i rodziną na lata 2008 - 2013”

2008-07-14 08:31:11
Uchwała nr XXVI/275/2008 w sprawie realizacji przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tarnowskich Górach projektu "AWANS. Aktywna integracja społeczna i zawodowa klientów pomocy społecznej na terenie gminy Tarnowskie Góry” w ramach programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013

2008-07-14 08:29:15
Uchwała nr XXVI/276/2008 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Kierownika Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów w Tarnowskich Górach

2008-07-14 08:26:08
Uchwała nr XXVI/277/2008 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta

2008-07-14 08:21:47