Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Uchwała nr XXVIII/282/2008 w sprawie wydania opinii do projektu uchwały Rady Miasta w Piekarach Śląskich dotyczącej reorganizacji samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej pn. „Szpital Miejski” w Piekarach Śląskich przy ul. Szpitalnej 11

2008-08-07 08:28:18
Uchwała nr XXVIII/278/2008 w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2008 rok

2008-07-14 11:41:49
Uchwała nr XXVIII/279/2008 w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników nie będących nauczycielami zatrudnionych w przedszkolach, szkołach podstawowych i gimnazjach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Tarnowskie Góry

2008-07-14 11:39:24
Uchwała nr XXVIII/280/2008 w sprawie dokonania zmiany w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Tarnowskich Górach na 2008 rok uchwalonym Uchwałą Nr XVII/167/2007 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach w dniu 28 listopada 2007 roku

2008-07-14 11:37:02
Uchwała nr XXVIII/281/2008 w sprawie wydania opinii do projektu uchwały Rady Miejskiej w Bytomiu dotyczącej reorganizacji samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej pn. „ Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego w Bytomiu”, polegającej na likwidacji Poradni Medycyny Szkolnej w Bytomiu przy ul. Piłsudskiego 67

2008-07-14 11:34:53
Uchwała nr XXVIII/283/2008 w sprawie rozpatrzenia skargi lokatorów mieszkań w budynku przy ul. Krakowskiej 2a i Rynek 7 z dnia 12 maja 2008r. na bezczynność Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry

2008-07-14 11:33:15
Uchwała nr XXVIII/284/2008 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Kierownika Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów

2008-07-14 11:31:48
Uchwała nr XXVIII/285/2008 w sprawie zmiany Uchwały Nr XII/110/2007 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 27 czerwca 2007r. w sprawie ustalania i poboru opłaty targowej na terenie miasta Tarnowskie Góry

2008-07-14 11:30:12
Uchwała nr XXVIII/286/2008 w sprawie wyrażenia przez Radę Miejską zgody na zawarcie pomiędzy Gminą Tarnowskie Góry a Powiatem Tarnogórskim porozumienia określającego zasady i tryb dokonania wzajemnych rozliczeń

2008-07-14 11:27:45
Uchwała nr XXVIII/287/2008 w sprawie przedłużenia umów dzierżawy nieruchomości gruntowych będących własnością Gminy Tarnowskie Góry

2008-07-14 11:22:35