Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Projekt nr 192 w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2008 rok

2008-07-14 14:02:18
Projekt nr 193 w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na zadanie pn. „Modernizacja źródeł ciepła w budynkach indywidualnych realizowana w ramach Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Tarnowskie Góry”.

2008-07-14 14:00:44
Projekt nr 194 w sprawie zmiany Uchwały Nr XIX/196/2007 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 19 grudnia 2007r. w sprawie planu ochrony Parku Kulturowego pn. “Hałda Popłuczkowa” zlokalizowanego w Tarnowskich Górach w rejonie ulic Małej i Długiej

2008-07-14 13:59:15
Projekt nr 195 w sprawie przyjęcia Zasad dysponowania środkami finansowymi przeznaczonymi na pomoc zdrowotną dla nauczycieli szkół i przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Gmina Tarnowskie Góry.

2008-07-14 13:58:09
Projekt nr 196 w sprawie zmiany Uchwały Nr XX/213/2007 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 28 grudnia 2007r. dotyczącej przyjęcia regulaminu określającego wysokość stawek dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy, szczegółowe warunki przyznawania dodatku za wysługę lat oraz obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także innych składników wynagrodzenia w stosunku do nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Tarnowskie Góry oraz podwyższenia minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Tarnowskie Góry.

2008-07-14 13:56:40
Projekt nr 197 w sprawie zmian w realizacji „Programu Niskiej Emisji dla Gminy Tarnowskie Góry”.

2008-07-14 13:53:55
Projekt nr 198 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty w pierwszej opłacie rocznej z tytułu oddania w użytkowanie wieczyste gruntu przy ul. Bema 10-16 w Tarnowskich Górach.

2008-07-14 13:52:29
Projekt nr 199 w sprawie wydzierżawienia na czas nieoznaczony nieruchomości gruntowych będących własnością Gminy Tarnowskie Góry, położonych w Tarnowskich Górach.

2008-07-14 13:50:58
Projekt nr 200 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty w pierwszej opłacie rocznej z tytułu oddania w użytkowanie wieczyste gruntu przy ul. Słoneczników 49, 49a, 49b, 49c w Tarnowskich Górach.

2008-07-14 13:49:17
Projekt nr 201 w sprawie planu pracy KOMISJI REWIZYJNEJ na okres I półrocza 2008 roku.

2008-07-14 13:47:41