Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Projekt nr 202 w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2008 rok

2008-07-14 14:14:36
Projekt nr 203 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXI/215/2008 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 30 stycznia 2008 roku

2008-07-14 14:12:14
Projekt nr 204 w sprawie wydzierżawienia na czas nieoznaczony nieruchomości gruntowych będących własnością Gminy Tarnowskie Góry, położonych w Tarnowskich Górach

2008-07-14 14:11:19
Projekt nr 205 w sprawie przekazania prawa własności gruntu jako aportu na rzecz Międzygminnego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z o. o.

2008-07-14 14:10:25
Projekt nr 206 w sprawie zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy -Ordynacja podatkowa

2008-07-14 14:09:30
Projekt nr 207 w sprawie: wspierania rozwoju sportu kwalifikowanego w Tarnowskich Górach

2008-07-14 14:07:53
Projekt nr 208 w sprawie przyjęcia raportu z wykonania Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Tarnowskich Górach za 2007 rok

2008-07-14 14:07:11