Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Projekt nr 209 w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2008 rok

2008-07-15 10:36:57
Projekt nr 210 w sprawie zmiany Regulaminu Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach stanowiącego załącznik nr 3 do Statutu Gminy

2008-07-15 10:33:28
Projekt nr 211 w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz oczyszczalni ścieków komunalnych w Tarnowskich Górach - I Faza" współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności.

2008-07-15 10:28:56
Projekt nr 212 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Śląskiemu na dofinansowanie wykonania bieżącej konserwacji cieku Stoła i Potoku Pniowieckiego w granicach administracyjnych gminy Tarnowskie Góry

2008-07-15 10:24:56
Projekt nr 213 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Tarnogórskiemu na modernizację ciągu pieszo-rowerowego przy ul. Bytomskiej w Tarnowskich Górach

2008-07-15 10:21:40
Projekt nr 214 w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tarnowskich Górach za 2007 rok.

2008-07-15 10:17:55
Projekt nr 215 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXII/329/2000 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 28 grudnia 2000r. w sprawie utworzenia Zespołu Mieszkań Chronionych oraz wdrożenia lokalnego Programu Wsparcia i Aktywizacji Osób Bezdomnych.

2008-07-15 09:58:32
Projekt nr 216 w sprawie: zmiany Uchwały Nr XLII/374/2005 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 8 czerwca 2005r. w sprawie statutu Żłobka Publicznego Nr 1 w Tarnowskich

2008-07-15 09:49:52
Projekt nr 217 w sprawie: wspierania finansowego rozwoju sportu kwalifikowanego w Tarnowskich Górach oraz określenia warunków i trybu jego udzielania

2008-07-15 09:48:59
Projekt nr 218 w sprawie przejęcia na własność Gminy Tarnowskie Góry pojazdu uznanego za porzucony z zamiarem wyzbycia się

2008-07-15 09:47:54