Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Projekt nr 242 w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Piotra Szczęsnego

2008-07-15 15:41:53
Projekt nr 243 w sprawie określenia dni i godzin otwierania oraz zamykania placówek handlu detalicznego, zakładów gastronomicznych i zakładów usługowych dla ludności na terenie miasta Tarnowskie Góry

2008-07-15 15:39:51
Projekt nr 244 w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2008 rok

2008-07-15 15:37:49
Projekt nr 245 w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników nie będących nauczycielami zatrudnionych w przedszkolach, szkołach podstawowych i gimnazjach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Tarnowskie Góry

2008-07-15 15:33:51
Projekt nr 246 w sprawie dokonania zmiany w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Tarnowskich Górach na 2008 rok uchwalonym uchwałą nr XVII/167/2007 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach w dniu 28 listopada 2007roku.

2008-07-15 15:32:41
Projekt nr 247 w sprawie: wydania opinii do projektu uchwały Rady Miejskiej w Bytomiu dotyczącej reorganizacji samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej pn. „Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego w Bytomiu”, polegającej na likwidacji Poradni Medycyny Szkolnej w Bytomiu przy ul. Piłsudskiego 67.

2008-07-15 15:31:44
Projekt nr 248 w sprawie: wydania opinii do projektu uchwały Rady Miasta w Piekarach Śląskich dotyczący reorganizacji samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej pn. „Szpital Miejski” w Piekarach Śląskich przy ul. Szpitalnej 11.

2008-07-15 15:30:39
Projekt nr 249 w sprawie rozpatrzenia skargi lokatorów mieszkań w budynku przy ul. Krakowskiej 2a i Rynek 7 z dnia 12 maja 2008r na bezczynność Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry

2008-07-15 15:28:39
Projekt nr 250 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Kierownika Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów

2008-07-15 15:26:50
Projekt nr 251 w sprawie zmiany Statutu Gminy Tarnowskie Góry przyjętego Uchwałą Nr VII/61/2007 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 28 lutego 2007r.

2008-07-15 15:24:40