Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Projekt nr 284 w sprawie planu pracy Komisji REWIZYJNEJ na okres II półrocza 2008 roku.

2008-08-22 11:46:38
Projekt nr 283 w sprawie uzupełnienia składu osobowego Komisji BUDŻETU I FINANSÓW.

2008-08-22 11:45:46
Projekt nr 282 w sprawie zmiany składu osobowego Komisji d/s RODZINY, ZDROWIA I POMOCY SPOŁECZNEJ.

2008-08-22 11:44:54
Projekt nr 281 w sprawie zmiany składu osobowego Komisji EDUKACJI, KULTURY I SPORTU

2008-08-22 11:43:06
Projekt nr 280 w sprawie wydania opinii do projektu uchwały Rady Miejskiej w Bytomiu dotyczącej reorganizacji samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej pn. „ Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego w Bytomiu”, polegającej na likwidacji Przychodni Nr 1 w Bytomiu przy ul. Piłsudskiego 67, Przychodni Nr 8 w Bytomiu przy ul. Stolarzowickiej 108, Przychodni Nr 11 w Bytomiu przy ul. Tysiąclecia 3, Przychodni Nr 12 w Bytomiu przy ul. Szymały 122b oraz Przychodni Medycyny Pracy w Bytomiu przy ul. Piłsudskiego 67.

2008-08-22 11:42:06
Projekt nr 279 w sprawie wydania opinii do projektu uchwały Rady Miejskiej w Bytomiu dotyczącej reorganizacji samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej pn. „ Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego w Bytomiu”, polegającej na likwidacji Przychodni Nr 2 w Bytomiu przy ul. Strzelców Bytomskich 9, Przychodni Nr 6 w Bytomiu przy ul. Orzegowskiej 52a i ul.Zabrzańskiej 8 i Przychodni Nr 13 w Bytomiu przy ul. Piłsudskiego 84.

2008-08-22 11:41:01
Projekt nr 278 w sprawie wydania opinii do projektu uchwały Rady Miejskiej w Bytomiu dotyczącej reorganizacji samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej pn. „ Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego w Bytomiu”, polegającej na likwidacji Przychodni Nr 3 w Bytomiu przy ul. Arki Bożka 15a, Przychodni Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Bytomiu przy ul. Arki Bożka 15a, Przychodni Nr 4 w Bytomiu przy pl. Wolskiego 4, Przychodni Nr 9 w Bytomiu przy ul. Cyryla i Metodego 38.

2008-08-22 11:39:41
Projekt nr 277 w sprawie wydzierżawienia na czas nieoznaczony nieruchomości gruntowej będącej własnością Gminy Tarnowskie Góry, położonej przy ulicy Skórki 5 w Tarnowskich Górach.

2008-08-22 11:38:25
Projekt nr 276 w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej będącej własnością Gminy Tarnowskie Góry.

2008-08-22 11:37:32
Projekt nr 275 w sprawie ustalenia wysokości bonifikat przy sprzedaży na rzecz najemców lokali mieszkalnych w budynku przy ulicy Wyspiańskiego 22, 22a w Tarnowskich Górach.

2008-08-22 11:35:31