Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Uchwała Nr XXIX/307/2008 w sprawie ustalenia wysokości bonifikat przy sprzedaży na rzecz najemców lokali mieszkalnych w budynku przy ulicy Wyspiańskiego 22, 22a w Tarnowskich Górach.

2008-09-03 10:20:52
Uchwała Nr XXIX/306/2008 w sprawie ustalenia wysokości bonifikat przy sprzedaży na rzecz najemców lokali mieszkalnych w budynku przy ulicy Ks. Wajdy 3 w Tarnowskich Górach.

2008-09-03 10:19:25
Uchwała Nr XXIX/316/2008 w sprawie planu pracy Komisji REWIZYJNEJ na okres II półrocza 2008 roku.

2008-09-03 10:09:09
Uchwała Nr XXIX/315/2008 w sprawie uzupełnienia składu osobowego Komisji BUDŻETU I FINANSÓW.

2008-09-03 10:08:13
Uchwała Nr XXIX/314/2008 w sprawie zmiany składu osobowego Komisji d/s RODZINY, ZDROWIA I POMOCY SPOŁECZNEJ.

2008-09-03 10:07:37
Uchwała Nr XXIX/313/2008 w sprawie zmiany składu osobowego Komisji EDUKACJI, KULTURY I SPORTU.

2008-09-03 10:06:57
Uchwała Nr XXIX/312/2008 w sprawie wydania opinii do projektu uchwały Rady Miejskiej w Bytomiu dotyczącej reorganizacji samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej pn. „Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego w Bytomiu”, polegającej na likwidacji Przychodni Nr 1 w Bytomiu przy ul. Piłsudskiego 67, Przychodni Nr 8 w Bytomiu przy ul. Stolarzowickiej 108, Przychodni Nr 11 w Bytomiu przy ul. Tysiąclecia 3, Przychodni Nr 12 w Bytomiu przy ul. Szymały 122b oraz Przychodni Medycyny Pracy w Bytomiu przy ul. Piłsudskiego 67.

2008-09-03 10:05:47
Uchwała Nr XXIX/311/2008 w sprawie wydania opinii do projektu uchwały Rady Miejskiej w Bytomiu dotyczącej reorganizacji samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej pn. „Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego w Bytomiu”, polegającej na likwidacji Przychodni Nr 2 w Bytomiu przy ul. Strzelców Bytomskich 9, Przychodni Nr 6 w Bytomiu przy ul. Orzegowskiej 52a i ul. Zabrzańskiej 8 i Przychodni Nr 13 w Bytomiu przy ul. Piłsudskiego 84.

2008-09-03 10:05:17
Uchwała Nr XXIX/310/2008 w sprawie wydania opinii do projektu uchwały Rady Miejskiej w Bytomiu dotyczącej reorganizacji samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej pn. „Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego w Bytomiu”, polegającej na likwidacji Przychodni Nr 3 w Bytomiu przy ul. Arki Bożka 15a, Przychodni Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Bytomiu przy ul. Arki Bożka 15a, Przychodni Nr 4 w Bytomiu przy pl. Wolskiego 4, Przychodni Nr 9 w Bytomiu przy ul. Cyryla i Metodego 38.

2008-09-03 10:03:57
Uchwała Nr XXIX/309/2008 w sprawie wydzierżawienia na czas nieoznaczony nieruchomości gruntowej będącej własnością Gminy Tarnowskie Góry, położonej przy ulicy Skórki 5 w Tarnowskich Górach.

2008-09-03 10:03:24