Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Uchwała Nr XXX/336/2008 w sprawie wyrażenia woli przywrócenia oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Tarnowskich Górach

2008-10-02 15:00:36
Uchwała Nr XXX/335/2008 w sprawie ustalenia wysokości bonifikaty przy sprzedaży na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego w budynku przy ulicy Powstańców Śl. 23B w Tarnowskich Górach

2008-10-02 14:59:47
Uchwała Nr XXX/334/2008 w sprawie ustalenia wysokości bonifikaty przy sprzedaży na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego w budynku przy ulicy Powstańców Śl. 25B w Tarnowskich Górach

2008-10-02 14:58:54
Uchwała Nr XXX/333/2008 w sprawie ustalenia wysokości bonifikaty przy sprzedaży na rzecz najemców lokali mieszkalnych w budynku przy ulicy Świdra 9, 9a w Tarnowskich Górach

2008-10-02 14:58:06
Uchwała Nr XXX/332/2008 w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Tarnowskich Górach przy ul. Opolskiej na rzecz Stowarzyszenia Opieki Hospicyjnej i Paliatywnej

2008-10-02 14:56:31
Uchwała Nr XXX/331/2008 w sprawie ustalenia wysokości bonifikaty przy sprzedaży na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego w budynku przy ulicy Piłsudskiego 4 w Tarnowskich Górach

2008-10-02 14:55:30
Uchwała Nr XXX/330/2008 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty dla nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków położonej przy ulicy Ogrodowej 1 w Tarnowskich Górach

2008-10-02 14:54:20
Uchwała Nr XXX/329/2008 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy nieruchomości gruntowych będących własnością Gminy Tarnowskie Góry

2008-10-02 14:49:51
Uchwała Nr XXX/328/2008 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy nieruchomości gruntowych będących własnością Gminy Tarnowskie Góry

2008-10-02 14:48:19
Uchwała Nr XXX/327/2008 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

2008-10-02 14:46:44