Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Projekt uchwały Nr 304 w sprawie ustalenia wysokości bonifikaty przy sprzedaży na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego w budynku przy ulicy Powstańców Śl. 23B w Tarnowskich Górach.

2008-09-23 08:27:59
Projekt uchwały Nr 303 w sprawie ustalenia wysokości bonifikaty przy sprzedaży na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego w budynku przy ulicy Powstańców Śl. 25B w Tarnowskich Górach.

2008-09-19 11:51:33
Projekt uchwały Nr 302 w sprawie ustalenia wysokości bonifikaty przy sprzedaży na rzecz najemców lokali mieszkalnych w budynku przy ulicy Świdra 9, 9a w Tarnowskich Górach.

2008-09-19 11:50:07
Projekt uchwały Nr 301 w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Tarnowskich Górach przy ul. Opolskiej na rzecz Stowarzyszenia Opieki Hospicyjnej i Paliatywnej.

2008-09-19 11:48:52
Projekt uchwały Nr 300 w sprawie ustalenia wysokości bonifikaty przy sprzedaży na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego w budynku przy ulicy Piłsudskiego 4 w Tarnowskich Górach.

2008-09-19 11:45:51
Projekt uchwały Nr 299 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty dla nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków położonej przy ulicy Ogrodowej 1 w Tarnowskich Górach.

2008-09-19 11:39:48
Projekt uchwały Nr 298 w sprawie przedłużenia umów dzierżawy nieruchomości gruntowych będących własnością Gminy Tarnowskie Góry.

2008-09-19 11:37:59
Projekt uchwały Nr 297 w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej będącej własnością Gminy Tarnowskie Góry.

2008-09-19 11:36:56
Projekt uchwały Nr 296 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

2008-09-19 11:35:53
Projekt uchwały Nr 295 w sprawie wydania opinii do projektu uchwały Rady Miasta w Piekarach Śląskich dotyczący reorganizacji samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej pn. „Szpital Miejski” w Piekarach Śląskich przy ul. Szpitalnej 11.

2008-09-19 11:32:51