Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Projekt uchwały Nr 339 w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w mieście Tarnowskie Góry.

2008-12-01 07:52:37
Projekt uchwały Nr 345 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w formie zamiany nieruchomości pomiędzy Gminą Tarnowskie Góry, a Państwem Zenonem i Danutą Dolnickim.

2008-11-25 16:45:33
Projekt uchwały Nr 344 w sprawie wyrażenia zgody na zbywanie lokali mieszkalnych i dwóch lokali garażowych usytuowanych na nieruchomości przy ulicy Wajdy 3 w Tarnowskich Górach.

2008-11-25 16:44:50
Projekt uchwały Nr 343 w sprawie wyrażenia zgody na zbywanie lokali mieszkalnych usytuowanych w budynku przy ulicy Słoneczników 49, 49a, 49b, 49c w Tarnowskich Górach.

2008-11-25 16:44:05
Projekt uchwały Nr 342 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie lokali mieszkalnych usytuowanych w budynku przy ulicy Wyspiańskiego 22, 22A w Tarnowskich Górach.

2008-11-25 16:43:20
Projekt uchwały Nr 341 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie lokali mieszkalnych w istniejących wspólnotach mieszkaniowych

2008-11-25 16:42:24
Projekt uchwały Nr 340 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonych w Tarnowskich Górach.

2008-11-25 16:41:12
Projekt uchwały Nr 338 w sprawie nabycia do zasobu gminnego nieruchomości położonej przy ulicy Obwodnica.

2008-11-25 16:39:02
Projekt uchwały Nr 337 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Tarnowskich Górach na 2009 rok.

2008-11-25 16:38:11
Projekt uchwały Nr 336 w sprawie określenia liczby przeznaczonych do wydania w 2009 roku nowych licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką osobową na terenie Gminy Tarnowskie Góry.

2008-11-25 16:35:25