Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Uchwała Nr XXXIII/370/2008 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Tarnowskich Górach na 2009 rok.

2008-12-23 09:22:07
Uchwała Nr XXXIII/373/2008 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie lokali mieszkalnych w istniejących wspólnotach mieszkaniowych.

2008-12-23 09:21:52
Uchwała Nr XXXIII/371/2008 w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w mieście Tarnowskie Góry.

2008-12-23 09:02:51
Uchwała Nr XXXIII/368/2008 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów na najem lokali użytkowych i garaży na czas nieoznaczony będących własnością Gminy Tarnowskie Góry.

2008-12-05 09:51:50
Uchwała Nr XXXIII/377/2008 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w formie zamiany nieruchomości pomiędzy Gminą Tarnowskie Góry, a Państwem Zenonem i Danutą Dolnickim.

2008-12-02 11:26:11
Uchwała Nr XXXIII/376/2008 w sprawie wyrażenia zgody na zbywanie lokali mieszkalnych i dwóch lokali garażowych usytuowanych na nieruchomości przy ulicy Wajdy 3 w Tarnowskich Górach.

2008-12-02 11:25:35
Uchwała Nr XXXIII/374/2008 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie lokali mieszkalnych usytuowanych w budynku przy ulicy Wyspiańskiego 22, 22A w Tarnowskich Górach.

2008-12-02 11:24:42
Uchwała Nr XXXIII/375/2008 w sprawie wyrażenia zgody na zbywanie lokali mieszkalnych usytuowanych w budynku przy ulicy Słoneczników 49, 49a, 49b, 49c w Tarnowskich Górach.

2008-12-02 11:24:34
Uchwała Nr XXXIII/372/2008 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonych w Tarnowskich Górach.

2008-12-02 11:21:46
Uchwała Nr XXXIII/364/2008 w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2008r.

2008-12-02 11:10:17