Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Projekt uchwały Nr 367 w sprawie budżetu miasta Tarnowskie Góry na 2009 rok.

2008-12-23 15:58:37
Projekt uchwały Nr 366 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości gruntowych będącej własnością Gminy Tarnowskie Góry.

2008-12-23 15:54:48
Projekt uchwały Nr 365 w sprawie zarządzenia poboru opłaty targowej w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.

2008-12-23 15:53:40
Projekt uchwały Nr 364 w sprawie przyjęcia regulaminu określającego wysokość stawek dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy, szczegółowe warunki przyznawania dodatku za wysługę lat oraz obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także innych składników wynagrodzenia w stosunku do nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Tarnowskie Góry oraz podwyższenia minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Tarnowskie Góry.

2008-12-23 15:52:48
Projekt uchwały Nr 363 w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają wraz z upływem roku budżetowego

2008-12-23 15:51:56
Projekt uchwały Nr 362 w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2008 rok.

2008-12-23 15:51:07
Projekt uchwały Nr 361 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta.

2008-12-12 12:26:42
Projekt uchwały Nr 360 w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych.

2008-12-12 12:26:02
Projekt uchwały Nr 359 w sprawie przekazania prawa własności gruntu jako aportu na rzecz Agencji Inicjatyw Gospodarczych Spółka Akcyjna w Tarnowskich Górach.

2008-12-12 12:24:50
Projekt uchwały Nr 358 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w formie zamiany nieruchomości pomiędzy Gminą Tarnowskie Góry, a Panem Franciszkiem Mazur.

2008-12-12 12:23:54