Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Projekt uchwały Nr 380 w sprawie planu pracy Komisji REWIZYJNEJ na okres I półrocza 2009 roku

2009-01-21 12:27:08
Projekt uchwały Nr 379 w sprawie zmiany Uchwały Nr II/7/2006 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 5 grudnia 2006r. w sprawie powołania Komisji Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach oraz ustalenia przedmiotu ich działania zmienionej Uchwałami Nr XIX/204/2007 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 19 grudnia 2007r., Nr XXXI/356/2008 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 29 października 2008r. oraz Nr XXXIII/366/2008 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 26 listopada 2008r.

2009-01-21 12:25:07
Projekt uchwały Nr 378 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie przez Burmistrza Miasta bonifikaty przy sprzedaży na rzecz najemców lokalu mieszkalnego w budynku przy ulicy Sienkiewicza 4 w Tarnowskich Górach

2009-01-21 12:23:21
Projekt uchwały Nr 377 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie prawa użytkowania wieczystego gruntu własności Skarbu Państwa położonego przy ul. Kopalnianej w Tarnowskich Górach

2009-01-21 12:22:26
Projekt uchwały Nr 376 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Tarnowskich Górach przy ul. Stefana Batorego w drodze bezprzetargowej, na rzecz użytkownika wieczystego

2009-01-21 12:21:02
Projekt uchwały Nr 375 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych w Tarnowskich Górach

2009-01-21 12:20:22
Projekt uchwały Nr 374 w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości komunalnych prawem służebności gruntowej na działkach 2268/42, 2276/35, 2271/34 i 2569/28.

2009-01-21 12:19:30
Projekt uchwały Nr 373 w sprawie przyjęcia darowizny przez Gminę Tarnowskie Góry

2009-01-21 12:18:44
Projekt uchwały Nr 372 w sprawie rozpatrzenia skargi Pana Rudolfa Lewdańskiego na działalność Burmistrza Miasta.

2009-01-21 12:17:09
Projekt uchwały Nr 371 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tarnowskich Górach.

2009-01-21 12:16:31