Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Uchwała Nr XXXVII/410/2009 w sprawie planu pracy Komisji REWIZYJNEJ na okres I półrocza 2009 roku.

2009-01-30 14:58:09
Uchwała Nr XXXVII/409/2009 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie przez Burmistrza Miasta bonifikaty przy sprzedaży na rzecz najemców lokalu mieszkalnego w budynku przy ulicy Sienkiewicza 4 w Tarnowskich Górach.

2009-01-30 14:57:01
Uchwała Nr XXXVII/408/2009 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie prawa użytkowania wieczystego gruntu własności Skarbu Państwa położonego przy ul. Kopalnianej w Tarnowskich Górach.

2009-01-30 14:53:16
Uchwała Nr XXXVII/407/2009 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Tarnowskich Górach przy ul. Stefana Batorego w drodze bezprzetargowej, na rzecz użytkownika wieczystego.

2009-01-30 14:52:04
Uchwała Nr XXXVII/406/2009 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych w Tarnowskich Górach.

2009-01-30 14:51:10
Uchwała Nr XXXVII/405/2009 w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości komunalnych prawem służebności gruntowej na działkach 2268/42, 2276/35, 2271/34 i 2569/28.

2009-01-30 14:50:26
Uchwała Nr XXXVII/404/2009 w sprawie przyjęcia darowizny przez Gminę Tarnowskie Góry.

2009-01-30 14:49:31
Uchwała Nr XXXVII/403/2009 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tarnowskich Górach.

2009-01-30 14:48:34
Uchwała Nr Nr XXXVII/402/2009 w sprawie wydania opinii do projektu uchwały Rady Powiatu Gliwickiego dotyczącej przekształcenia samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej pod nazwą  Zespół Opieki Zdrowotnej w Knurowie poprzez ograniczenie rodzajów jego działalności i udzielanych świadczeń zdrowotnych.

2009-01-30 14:47:53
Uchwała Nr XXXVII/401/2009 w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2009r.

2009-01-30 14:46:35