Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Zarządzenie Nr 315/09 Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry z dnia 22 stycznia 2009r. w sprawie wszczęcia postępowania – otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2009r. w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz krajoznawstwa z udziałem dzieci i młodzieży zgodnie z „Programem współpracy Gminy Tarnowskie Góry z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność w sferze zadań pożytku publicznego na rok 2009”

2009-04-16 13:01:19
Zarządzenie Nr 310/2009 Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry z dnia 9.01. 2009 roku w sprawie: ustalenia i wprowadzenia wzoru sprawozdania z wykorzystania dotacji na wsparcie rozwoju sportu kwalifikowanego w Tarnowskich Górach.

2009-04-16 12:47:00
Zarządzenie Nr 309/ 2009 Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry z dnia 08.01.2009 roku w sprawie: wyboru klubów sportowych, którym udzielone będzie w 2009 r. wsparcie finansowe na rozwój sportu kwalifikowanego

2009-04-16 12:44:44
Zarządzenie Nr 307/2009 Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry z dnia 06.01.2009 roku w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego p.n. „Prowadzenie świetlicy środowiskowej dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych wraz z ich dożywianiem” oraz powołania Komisji Konkursowej do spraw oceny w/w ofert

2009-04-15 11:23:26
Zarządzenie Nr 305/2009 Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry z dnia 02.01.2009 roku w sprawie: wyboru podmiotu realizującego zadanie publiczne p.n. „Prowadzenie świetlicy środowiskowej dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych wraz z ich dożywianiem”

2009-04-15 11:20:14
Zarządzenie Nr 317/2009 Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry z dnia 22.01.2009 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej i układzie wykonawczym budżetu miasta Tarnowskie Góry na 2009 rok.

2009-04-15 10:02:11
Zarządzenie Nr 316/09 Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry z dnia 22.01.2009 roku w sprawie wszczęcia postępowania – ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wspieranie zadań publicznych w dziedzinie kultury w roku 2009 zgodnie z Programem Współpracy Miasta Tarnowskie Góry z organizacjami pozarządowymi i innymi organizacjami prowadzącymi działalność w sferze zadań pożytku publicznego na rok 2009.

2009-04-15 09:02:46
Zarządzenie Nr 322/2009 Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry z dnia 29.01.2009 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej d/s naboru na wolne stanowisko Inspektora Wydziału Finansowego

2009-03-27 12:43:13
Zarządzenie Nr 321/2009 Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry z dnia 29.01.2009 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej d/s naboru na wolne stanowisko Podinspektora Biura Rady Miejskiej

2009-03-27 12:41:17
Zarządzenie Nr 308/2009 Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry z dnia 06.01.2009 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej d/s naboru na wolne stanowisko Podinspektora d/s Finansowych w Zespole d/s Realizacji Projektu pn. Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz oczyszczalni ścieków komunalnych w Tarnowskich Górach- I Faza

2009-03-26 12:38:17