Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Projekt uchwały Nr 381 w sprawie poręczenia kredytu

2009-02-24 12:21:16
Projekt uchwały Nr 407 w sprawie ustanowienia służebności gruntowej na nieruchomości położonej w Tarnowskich Górach przy ulicy Krakowskiej 20

2009-02-23 08:59:56
Projekt uchwały Nr 413 w sprawie zmiany Uchwały Nr II/7/2006 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 5 grudnia 2006r. w sprawie powołania Komisji Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach oraz ustalenia przedmiotu ich działania zmienionej Uchwałami Nr XIX/204/2007 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 19 grudnia 2007r. Nr XXXI/356/2008 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 29 października 2008r. oraz Nr XXXIII/366/2008 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 26 listopada 2008r

2009-02-23 08:50:00
Projekt uchwały Nr 412 w sprawie rozpatrzenia skargi Pana Rudolfa Lewdańskiego na działalność Burmistrza Miasta

2009-02-23 08:48:15
Projekt uchwały Nr 411 w sprawie zmiany i ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr XII/110/2007 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 27 czerwca 2007r. W sprawie ustalania i poboru opłaty targowej na terenie miasta Tarnowskie Góry

2009-02-23 08:46:25
Projekt uchwały Nr 410 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy nieruchomości gruntowych będących własnością Gminy Tarnowskie Góry

2009-02-23 08:44:09
Projekt uchwały Nr 409 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokali użytkowych usytuowanych w Tarnowskich Górach przy ulicy Bondkowskiego 1

2009-02-23 08:41:40
Projekt uchwały Nr 408 w sprawie ustalenia wysokości bonifikaty przy sprzedaży na rzecz najemców lokali mieszkalnych w budynku przy ulicy Słoneczników 49, 49a, 49b, 49c w Tarnowskich Górach

2009-02-23 08:36:22
Projekt uchwały Nr 406 w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości komunalnej prawem służebności gruntowej na działce 279/50 położonej w rejonie ulicy Zagórskiej w Tarnowskich Górach

2009-02-23 08:33:28
Projekt uchwały Nr 405 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych w Tarnowskich Górach

2009-02-23 08:30:59