Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Uchwała Nr XXXVIII/419/2009 w sprawie przyjęcia raportu z wykonania Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Tarnowskich Górach za 2008 rok.

2009-03-24 08:06:26
Uchwała Nr XXXVIII/434/2009 w sprawie zmiany Uchwały Nr II/7/2006 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 5 grudnia 2006r. w sprawie powołania Komisji Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach oraz ustalenia przedmiotu ich działania zmienionej Uchwałami Nr XIX/204/2007 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 19 grudnia 2007r. Nr XXXI/356/2008 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 29 października 2008r. oraz Nr XXXIII/366/2008 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 26 listopada 2008r.

2009-03-06 14:46:12
Uchwała Nr XXXVIII/433/2009 w sprawie rozpatrzenia skargi Pana Rudolfa Lewdańskiego na działalność Burmistrza Miasta.

2009-03-06 14:45:05
Uchwała Nr XXXVIII/432/2009 w sprawie zmiany i ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr XII/110/2007 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 27 czerwca 2007r  w sprawie ustalania i poboru opłaty targowej na terenie miasta Tarnowskie Góry.

2009-03-06 14:44:05
Uchwała Nr XXXVIII/431/2009 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy nieruchomości gruntowych będących własnością Gminy Tarnowskie Góry.

2009-03-06 14:43:07
Uchwała Nr XXXVIII/430/2009 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokali użytkowych usytuowanych w Tarnowskich Górach przy ulicy Bondkowskiego 1.

2009-03-06 14:42:16
Uchwała Nr XXXVIII/429/2009 w sprawie ustalenia wysokości bonifikaty przy sprzedaży na rzecz najemców lokali mieszkalnych w budynku przy ulicy Słoneczników 49, 49a, 49b, 49c w Tarnowskich Górach.

2009-03-06 14:41:37
Uchwała Nr XXXVIII/428/2009 w sprawie ustanowienia służebności gruntowej na nieruchomości położonej w Tarnowskich Górach przy ulicy Krakowskiej 20

2009-03-06 14:40:50
Uchwała Nr XXXVIII/427/2009 w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości komunalnej prawem służebności gruntowej na działce 279/50 położonej w rejonie ulicy Zagórskiej w Tarnowskich Górach

2009-03-06 14:39:12
Uchwała Nr XXXVIII/426/2009 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych w Tarnowskich Górach

2009-03-06 14:39:02