Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
Zarządzenie Nr 339/2009 Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry z dnia 26.02.2009 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 335/2009 Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry z dnia 19.02.2009 r. w sprawie przyznania w 2009 r. stypendium sportowego

2009-04-20 14:21:41
Zarządzenie Nr 334/2009 Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry z dnia 19.02.2009 roku w sprawie przyznania nagród Burmistrza Miasta za wysokie wyniki sportowe

2009-04-20 14:15:44
Zarządzenie Nr 335/2009 Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry z dnia 19.02.2009 roku w sprawie przyznania w 2009 r. stypendium sportowego

2009-04-16 13:04:55
Zarządzenie Nr 327/2009 Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry z dnia 05.02.2009 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego pn. Realizacja monitoringu zdrowotnego dzieci w zakresie narażenia środowiskowego na ołów oraz wyjazdów profilaktyczno-zdrowotnych dzieci w mieście Tarnowskie Góry w 2009 roku oraz powołania Komisji konkursowej do spraw oceny w/w ofert.

2009-04-15 15:32:29
Zarządzenie Nr 323/2009 Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry z dnia 05.02. 2009r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 100/2007 Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry z dnia 31.10.2007r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Tarnowskich Górach

2009-04-15 15:03:31
Zarządzenie Nr 330/2009 Burmistrza Miasta - Szefa Obrony Cywilnej z dnia 12 lutego 2009r. w sprawie realizacji zadań obrony cywilnej, ochrony ludności i zarządzania kryzysowego w mieście Tarnowskie Góry w 2009r.

2009-04-15 12:04:55
Zarządzenie Nr 326/2009 Burmistrza Miasta Tanowskie Góry z dnia 05.02.2009r. w sprawie udziału Straży Miejskiej w działaniach Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego

2009-04-15 12:01:47
Zarządzenie Nr 325/09 Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry z dnia 05.02.2009r. w sprawie powołania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego

2009-04-15 11:58:26
Zarządzenie Nr 332/2009 Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry z dnia 12.02.2009 roku w sprawie: wyboru podmiotu realizującego zadanie publiczne p.n. „Prowadzenie świetlicy środowiskowej dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych wraz z ich dożywianiem”

2009-04-15 11:44:17
Zarządzenie Nr 329/2009 Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry z dnia 5.02.2009 roku w sprawie: zmiany Zarządzenia nr 307/2009 Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry z dnia 06.01.2009r. w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego p.n. „Prowadzenie świetlicy środowiskowej dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych wraz z ich dożywianiem” oraz powołania Komisji Konkursowej do spraw oceny w/w ofert

2009-04-15 11:28:08