Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
ZARZĄDZENIE Nr 348/2009 Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry z dnia 23.03.2009 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wspieranie zadań publicznych Miasta Tarnowskie Góry w dziedzinie kultury w roku 2009 zgodnie z „Programem współpracy Gminy Tarnowskie Góry z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność w sferze zadań pożytku publicznego na rok 2009”.

2009-04-20 14:33:07
Zarządzenie Nr 354/2009 Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry z dnia 31.03.2009 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej i układzie wykonawczym budżetu miasta Tarnowskie Góry na 2009 rok.

2009-04-15 12:29:39
Zarządzenie Nr 352/2009 Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry z dnia 31.03.2009 r.w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu miasta na 2009 rok

2009-04-15 12:14:44
Zarządzenie Nr 351/2009 Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry z dnia 31.03.2009 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej i układzie wykonawczym budżetu miasta Tarnowskie Góry na 2009 rok.

2009-04-15 12:12:08
Zarządzenie Nr 345/2009 Burmistrza Miasta - Szefa Obrony Cywilnej z dnia 6 marca 2009r. w sprawie utworzenia w Gminie Tarnowskie Góry formacji obrony cywilnej, ich struktur organizacyjnych, czasów osiągania gotowości do działania oraz zadań i wyposażenia

2009-04-15 12:09:02
Zarządzenie Nr 343/2009 Burmistrza Miasta w Tarnowskich Górach z dnia 05.03.2009r. w sprawie zmiany harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu miasta na 2009 rok.

2009-04-15 12:08:23
Zarządzenie Nr 347/2009 Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry z dnia 16 marca 2009r.w sprawie wszczęcia postępowania – otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2009r. w zakresie przeciwdziałania patologiom społecznym pod nazwą „Prowadzenie świetlicy środowiskowej dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych wraz z ich dożywianiem” zgodnie z „Programem współpracy Gminy Tarnowskie Góry z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność w sferze zadań pożytku publicznego na rok 2009”

2009-04-15 11:50:48
Zarządzenie Nr 350/2009 Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry z dnia 24.03.2009 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej i układzie wykonawczym budżetu miasta Tarnowskie Góry na 2009 rok.

2009-03-25 13:05:09
Zarządzenie Nr 349/2009 Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry z dnia 24.03.2009 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej i układzie wykonawczym budżetu miasta Tarnowskie Góry na 2009 rok.

2009-03-25 13:03:35
Zarządzenie Nr 346/2009 Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry z dnia 12.03.2009r. w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu miasta Tarnowskie Góry na 2009 rok.

2009-03-24 13:09:42