Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
Zarządzenie Nr 374/2009 Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry z dnia 30 kwietnia 2009r. w sprawie ustalenia zasad przyznawania nagród i innych świadczeń pieniężnych związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych na podstawie powołania.

2009-08-07 11:53:05
Zarządzenie Nr 373/2009 Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry z dnia 30.04.2009r. w sprawie ustalenia zasad wynagradzania i przyznawania nagród dla pracowników samorządowych mianowanych zatrudnionych w Urzędzie Miejskim w Tarnowskich Górach

2009-08-07 11:50:55
Zarządzenie Nr 371/2009 Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry z dnia 30.04.2009 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej i układzie wykonawczym budżetu miasta Tarnowskie Góry na 2009 rok.

2009-05-13 14:09:00
Zarządzenie Nr 370/2009 Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry z dnia 30.04.2009 roku w sprawie: rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania patologiom społecznym p.n. „Prowadzenie świetlicy środowiskowej dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych wraz z ich dożywianiem"

2009-05-05 10:08:31
Zarządzenie Nr 372/2009 Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry z dnia 30 kwietnia 2009r. w sprawie wprowadzenia "Regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Miejskiego w Tarnowskich Górach"

2009-04-30 14:32:14
Zarządzenie Nr 369 Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry z dnia 28.04.2009 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej i układzie wykonawczym budżetu miasta Tarnowskie Góry na 2009 rok.

2009-04-30 11:02:14
Zarządzenie Nr 368/2009 Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry z dnia 28.04.2009 r. w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu miasta na 2009 rok

2009-04-30 11:00:50
Zarządzenie Nr 366/2009 Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry z dnia 23.04.2009 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej i układzie wykonawczym budżetu miasta Tarnowskie Góry na 2009 rok.

2009-04-30 10:55:57
Zarządzenie Nr 363/2009 Burmistrza Miasta w Tarnowskich Górach z dnia 17.04.2009 r. w sprawie zmiany harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu miasta na 2009 rok.

2009-04-30 10:54:00
Zarządzenie Nr 364/2009 Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry z dnia 23.04.2009 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie promocji i ochrony zdrowia pn. Realizacja monitoringu zdrowotnego dzieci w zakresie narażenia środowiskowego na ołów oraz wyjazdów profilaktyczno zdrowotnych dzieci w mieście Tarnowskie Góry w 2009 r. zgodnie z Programem współpracy Gminy Tarnowskie Góry z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność w sferze zadań pożytku publicznego na rok 2009.

2009-04-23 14:30:42