Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Zarządzenie Nr 389/2009 Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry z dnia 28 maja 2009r. w sprawie stosowania stawek czynszu za dzierżawione nieruchomości oraz opłat za korzystanie z nieruchomości stanowiących własność Gminy Tarnowskie Góry

2009-11-19 15:48:50
Zarządzenie Nr385 /2009 Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry z dnia 28 maja 2009r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 356//2009 Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry z dnia 09.04.2009r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Tarnowskich Górach

2009-08-07 11:41:18
Zarządzenie nr 380/2009 Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry z dnia 21 maja 2009 r. w sprawie ustalenia maksymalnego wynagrodzenia kierowników i zastępców kierowników jednostek budżetowych Gminy Tarnowskie Góry.

2009-06-29 10:17:46
Zarządzenie Nr 383/2009 Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry z dnia 26.05.2009 roku w sprawie powołania Rady do spraw nazewnictwa ulic i placów w mieście Tarnowskie Góry.

2009-06-22 12:48:33
Zarządzenie Nr 387/2009 Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry z dnia 28 maja 2009r. w sprawie wprowadzenia "Regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Miejskiego w Tarnowskich Górach"

2009-06-09 12:47:14
Zarządzenie Nr 388/2009 Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry z dnia 28.05.2009 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej i układzie wykonawczym budżetu miasta Tarnowskie Góry na 2009 rok.

2009-06-09 12:26:08
Zarządzenie Nr 382/2009 Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry z dnia 21.05.2009 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej i układzie wykonawczym budżetu miasta Tarnowskie Góry na 2009 rok.

2009-06-09 12:20:27
Zarządzenie Nr 381 Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry z dnia 21.05.2009 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej i układzie wykonawczym budżetu miasta Tarnowskie Góry na 2009 rok.

2009-06-09 12:19:08
Zarządzenie Nr 379/2009 Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry z dnia 21.05.2009 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej i układzie wykonawczym budżetu miasta Tarnowskie Góry na 2009 rok.

2009-06-09 12:12:22
Zarządzenie Nr 386/2009 Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry z dnia 28.05.2009r. w sprawie szczegółowego sposobu przeprowadzania służby przygotowawczej i organizowania egzaminu kończącego tę służbę w Urzędzie Miejskim w Tarnowskich Górach.

2009-06-02 11:58:35