Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Projekt uchwały Nr 445 w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Dyrektora Publicznego Gimnazjum Nr 2 Sportowego w Tarnowskich Górach

2009-04-23 08:59:19
Projekt uchwały Nr 444 w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXXVIII/415/2009 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 25 lutego 2009r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr XVII/173/2007 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 28 listopada 2007r. w sprawie upoważnienia Przewodniczącego Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach do dokonywania czynności z zakresu prawa pracy w stosunku do Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry

2009-04-17 15:57:25
Projekt uchwały Nr 443 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów na najem lokali użytkowych i garaży na czas nieoznaczony będących własnością Gminy Tarnowskie Góry

2009-04-17 15:56:31
Projekt uchwały Nr 442 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVIII/427/2009 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 25 lutego 2009r

2009-04-17 15:55:37
Projekt uchwały Nr 441 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowych położonych w Tarnowskich Górach przy ul. Zagórskiej, z równoczesnym nieodpłatnym przeniesieniem prawa własności budynków na rzecz Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska"

2009-04-17 15:54:32
Projekt uchwały Nr 440 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowych położonych w Tarnowskich Górach przy ul. Strzeleckiej, z równoczesnym nieodpłatnym przeniesieniem prawa własności budynków na rzecz Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska”

2009-04-17 15:54:04
Projekt uchwały Nr 439 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie prawa użytkowania wieczystego gruntów własności Skarbu Państwa stanowiących nieruchomości gruntowe niezabudowane położone w Tarnowskich Górach w rejonie ul.Kopalnianej

2009-04-17 15:49:44
Projekt uchwały Nr 438 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych w rejonie ul.Rudnej w Tarnowskich Górach

2009-04-17 15:49:05
Projekt uchwały Nr 437 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych w rejonie ul.Królowej Jadwigi w Tarnowskich Górach

2009-04-17 15:47:54
Projekt uchwały Nr 436 w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości stanowiącej działkę 5059/170 położoną przy ulicy Tadeusza Kościuszki w Tarnowskich Górach prawem służebności przesyłu

2009-04-17 15:46:47