Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Uchwała Nr XL/469/2009 w sprawie dokonania zmian w Uchwale Nr X/87/2007 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 25 kwietnia 2007r. w sprawie powołania Rady Społecznej Tarnogórskiego Ośrodka Terapii Uzależnień Profilaktyki i Pomocy Psychologicznej - Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Tarnowskich Górach przy ul. Karłuszowiec 11.

2009-04-29 15:15:53
Uchwała Nr XL/468/2009 w sprawie zawieszenia postępowania w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tarnowskich Górach.

2009-04-29 15:14:56
Uchwała Nr XL/467/2009 w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Dyrektora Publicznego Gimnazjum Nr 2 Sportowego w Tarnowskich Górach.

2009-04-29 15:13:45
Uchwała Nr XL/466/2009 w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXXVIII/415/2009 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 25 lutego 2009r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr XVII/173/2007 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 28 listopada 2007r. w sprawie upoważnienia Przewodniczącego Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach do dokonywania czynności z zakresu prawa pracy w stosunku do Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry.

2009-04-29 15:12:46
Uchwała Nr XL/465/2009 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów na najem lokali użytkowych i garaży na czas nieoznaczony będących własnością Gminy Tarnowskie Góry.

2009-04-29 15:11:38
Uchwała Nr XL/464/2009 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVIII/427/2009 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 25 lutego 2009r.

2009-04-29 15:10:40
Uchwała Nr XL/463/2009 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowych położonych w Tarnowskich Górach przy ul. Zagórskiej, z równoczesnym nieodpłatnym przeniesieniem prawa własności budynków na rzecz Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska”.

2009-04-29 15:09:43
Uchwała Nr XL/462/2009 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowych położonych w Tarnowskich Górach przy ul. Strzeleckiej, z równoczesnym nieodpłatnym przeniesieniem prawa własności budynków na rzecz Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska”.

2009-04-29 15:08:00
Uchwała Nr XL/461/2009 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie prawa użytkowania wieczystego gruntów własności Skarbu Państwa stanowiących nieruchomości gruntowe niezabudowane położone w Tarnowskich Górach w rejonie ul. Kopalnianej.

2009-04-29 15:04:50
Uchwała Nr XL/460/2009 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych w rejonie ul. Rudnej w Tarnowskich Górach.

2009-04-29 15:03:22