Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Projekt uchwały Nr 468 w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości stanowiącej działkę 430/29 położonej przy ulicy Dolomitów w Tarnowskich Górach prawem służebności przesyłu.

2009-06-19 15:46:43
Projekt uchwały Nr 467 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości wykorzystywanej na cele mieszkaniowe położonej w Tarnowskich Górach przy ulicy K. Miarki 20.

2009-06-19 15:45:55
Projekt uchwały Nr 466 w sprawie nabycia do zasobu gminnego nieruchomości położonej przy ulicy Pionierskiej w Tarnowskich Górach.

2009-06-19 15:45:04
Projekt uchwały Nr 465 w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVIII/432/2009 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 25 lutego 2009r. w sprawie zmiany i ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr XII/110/2007 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 27 czerwca 2007r. w sprawie ustalania i poboru opłaty targowej na terenie miasta Tarnowskie Góry.

2009-06-19 15:43:55
Projekt uchwały Nr 464 w sprawie wydania opinii do projektu uchwały Rady Miejskiej w Bytomiu dotyczącej reorganizacji samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej pn. „ Szpital Specjalistyczny Nr 1 w Bytomiu”, polegającej na likwidacji Ośrodka Zabiegów Dziennych w Bytomiu przy ul. Żeromskiego 7.

2009-06-19 15:42:56
Projekt uchwały Nr 463 w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2009r.

2009-06-19 15:41:32
Projekt uchwały Nr 462 w sprawie rozpatrzenia skargi lokatorów mieszkań w budynku przy ul. Sobieskiego 26, 26a na bezczynność Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry.

2009-06-19 15:39:24
Projekt uchwały Nr 461 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

2009-06-19 15:37:54
Projekt uchwały Nr 460 w sprawie podtrzymania stanowiska Rady Miejskiej zawartego w Uchwale Nr XXXVII/403/2009 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 26 stycznia 2009r.

2009-06-19 15:35:57
Projekt uchwały Nr 459 w sprawie odmowy stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Jerzego WĘGIELSKIEGO.

2009-06-10 13:28:51