Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Uchwała Nr XLIV/491/2009 w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości stanowiącej działkę 430/29 położonej przy ulicy Dolomitów w Tarnowskich Górach prawem służebności przesyłu.

2009-07-06 07:43:01
Uchwała Nr XLIV/490/2009 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości wykorzystywanej na cele mieszkaniowe położonej w Tarnowskich Górach przy ulicy K. Miarki 20.

2009-07-06 07:42:40
Uchwała Nr XLIV/489/2009 w sprawie nabycia do zasobu gminnego nieruchomości położonej przy ulicy Pionierskiej w Tarnowskich Górach.

2009-07-06 07:42:23
Uchwała Nr XLIV/488/2009 w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVIII/432/2009 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 25 lutego 2009r. w sprawie zmiany i ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr XII/110/2007 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 27 czerwca 2007r. w sprawie ustalania i poboru opłaty targowej na terenie miasta Tarnowskie Góry.

2009-07-06 07:42:08
Uchwała Nr XLIV/487/2009 w sprawie wydania opinii do projektu uchwały Rady Miejskiej w Bytomiu dotyczącej reorganizacji samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej pn. „ Szpital Specjalistyczny Nr 1 w Bytomiu”, polegającej na likwidacji Ośrodka Zabiegów Dziennych w Bytomiu przy ul. Żeromskiego 7.

2009-07-06 07:41:48
Uchwała Nr XLIV/486/2009 w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2009r.

2009-07-06 07:39:32
Uchwała Nr XLIV/485/2009 w sprawie rozpatrzenia skargi lokatorów mieszkań w budynku przy ul. Sobieskiego 26, 26a na bezczynność Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry.

2009-07-06 07:39:17
Uchwała Nr XLIV/484/2009 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

2009-07-06 07:38:58
Uchwała Nr XLIV/483/2009 w sprawie podtrzymania stanowiska Rady Miejskiej zawartego w Uchwale Nr XXXVII/403/2009 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 26 stycznia 2009r.

2009-07-03 14:38:15
Uchwała Nr XLIII/482/2009 w sprawie odmowy stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Jerzego Węgielskiego.

2009-06-23 11:51:16