Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Uchwała Nr XLVI/511/2009 w sprawie planu pracy Komisji REWIZYJNEJ na okres II półrocza 2009 roku

2011-08-25 15:58:50
Uchwała Nr XLVI/510/2009 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Kierownika Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów

2011-08-25 15:58:43
Uchwała Nr XLVI/509/2009 w sprawie trybu udzielania, rozliczania i kontroli dotacji dla niepublicznych oraz publicznych szkół i przedszkoli prowadzonych na terenie Gminy Tarnowskie Góry przez podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych.

2009-09-02 09:12:27
Uchwała Nr XLVI/508/2009 w sprawie opłat za świadczenia w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Gminę Tarnowskie Góry

2009-09-02 09:07:54
Uchwała Nr XLVI/507/2009 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXI/347/2008 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 29 października 2008r. w sprawie przyjęcia Zasad dysponowania środkami finansowymi przeznaczonymi na pomoc zdrowotną dla nauczycieli szkół i przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Gmina Tarnowskie Góry.

2009-09-02 09:07:45
Uchwała Nr XLVI/506/2009 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie przez Burmistrza Miasta bonifikaty przy sprzedaży na rzecz najemców lokali mieszkalnych w budynku przy ulicy Górniczej 34 w Tarnowskich Górach.

2009-09-02 08:51:03
Uchwała Nr XLVI/505/2009 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w formie zamiany nieruchomości pomiędzy Gminą Tarnowskie Góry, a Panem Ryszardem Kopyto.

2009-09-02 08:47:43
Uchwała Nr XLVI/504/2009 w sprawie nabycia do zasobu gminnego udziałów w nieruchomości stanowiącej drogę położonej w Tarnowskich Górach przy ulicy Ogrodowej 2, 2A.

2009-09-02 08:46:09
Uchwała Nr XLVI/503/2009 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie przez Burmistrza Miasta bonifikaty przy sprzedaży na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego w budynku przy ulicy Ogrodowej 2A w Tarnowskich Górach.

2009-09-02 08:44:12
Uchwała Nr XLVI/502/2009 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie przez Burmistrza Miasta bonifikaty przy sprzedaży na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego w budynku przy ulicy Tysiąclecia 14 w Tarnowskich Górach.

2009-09-02 08:40:53