Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Projekt uchwały Nr 489 w sprawie planu pracy Komisji REWIZYJNEJ na okres II półrocza 2009 roku.

2009-08-26 09:07:03
Projekt uchwały Nr 488 w sprawie wybuchu I Powstania Śląskiego.

2009-08-26 09:06:53
Projekt uchwały Nr 487 w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie MZUiM.

2009-08-26 09:06:38
Projekt uchwały Nr 486 w sprawie trybu udzielania, rozliczania i kontroli dotacji dla niepublicznych oraz publicznych szkół i przedszkoli prowadzonych na terenie Gminy Tarnowskie Góry przez podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych.

2009-08-24 10:20:09
Projekt uchwały Nr 485 w sprawie zasad odpłatności i wysokości opłat za pobyt dziecka w Żłobku Publicznym Nr 1 prowadzonym przez Gminę Tarnowskie Góry.

2009-08-24 10:04:58
Projekt uchwały Nr 484 w sprawie opłat za świadczenia w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Gminę Tarnowskie Góry.

2009-08-24 10:04:13
Projekt uchwały Nr 483 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXI/347/2008 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 29 października 2008r. w sprawie przyjęcia Zasad dysponowania środkami finansowymi przeznaczonymi na pomoc zdrowotną dla nauczycieli szkół i przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Gmina Tarnowskie Góry.

2009-08-24 10:03:06
Projekt uchwały Nr 482 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie przez Burmistrza Miasta bonifikaty przy sprzedaży na rzecz najemców lokali mieszkalnych w budynku przy ulicy Górniczej 34 w Tarnowskich Górach.

2009-08-24 10:01:58
Projekt uchwały Nr 481 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w formie zamiany nieruchomości pomiędzy Gminą Tarnowskie Góry, a Panem Ryszardem Kopyto.

2009-08-24 10:00:48
Projekt uchwały Nr 480 w sprawie nabycia do zasobu gminnego udziałów w nieruchomości stanowiącej drogę położonej w Tarnowskich Górach przy ulicy Ogrodowej 2, 2A.

2009-08-24 10:00:00