Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Projekt uchwały Nr 500 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dzielnic południowych miasta Tarnowskie Góry - Bobrowniki Zachód, Repty Śląskie, Stare Tarnowice i osiedle „Przyjaźń”

2009-11-17 08:09:44
Projekt uchwały Nr 508 w sprawie upamiętnienia doktora Józefa Matuszka

2009-10-27 13:29:52
Projekt uchwały Nr 507 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikat od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości wykorzystywanych na cele mieszkaniowe

2009-10-27 13:28:02
Projekt uchwały Nr 506 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Tarnowskich Górach przy ul. Głogowej

2009-10-27 13:27:50
Projekt uchwały Nr 505 w sprawie ustanowienia służebności gruntowej na nieruchomościach położonych w Tarnowskich Górach przy ulicy Powstańców Śl. 36a

2009-10-27 13:27:39
Projekt uchwały Nr 504 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów na najem lokalu użytkowego i garaży na czas nieoznaczony będących własnością Gminy Tarnowskie Góry

2009-10-27 13:27:28
Projekt uchwały Nr 503 w sprawie określenia wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części

2009-10-27 13:27:15
Projekt uchwały Nr 502 w sprawie określenia liczby przeznaczonych do wydania w 2010 roku nowych licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką na terenie Gminy Tarnowskie Góry

2009-10-27 13:27:02
Projekt uchwały Nr 501 w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Tarnowskie Góry z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność w sferze zadań pożytku publicznego na rok 2010”

2009-10-27 13:26:54
Projekt uchwały Nr 499 w sprawie aktu o utworzeniu samorządowej instytucji kultury Pałac w Rybnej w Tarnowskich Górach

2009-10-27 13:26:26