Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Uchwała Nr XLVIII/559/2009 w sprawie uchylenia Uchwały Nr 8/9/2009 z dnia 28 września 2009 r. Rady Dzielnicy Pniowiec dotyczącej upoważnienia Zarządu Dzielnicy Pniowiec do występowania każdorazowo do Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry z wnioskiem o przeniesienie wnioskowanych środków na najbliższej sesji Rady Miasta.

2009-12-07 10:43:39
Uchwała Nr XLVIII/558/2009 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikat od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości wykorzystywanych na cele mieszkaniowe

2009-12-07 10:43:20
Uchwała Nr XLVIII/557/2009 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Tarnowskich Górach przy ul. Głogowej

2009-12-07 10:43:04
Uchwały Nr XLVIII/556/2009 w sprawie ustanowienia służebności gruntowej na nieruchomościach położonych w Tarnowskich Górach przy ulicy Powstańców Śl. 36a

2009-12-07 10:42:53
Uchwała Nr XLVIII/555/2009 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów na najem lokali użytkowych i garaży na czas nieoznaczony będących własnością Gminy Tarnowskie Góry

2009-12-07 10:42:42
Uchwała Nr XLVIII/554/2009 w sprawie określenia wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części

2009-12-07 10:42:22
Uchwała Nr XLVIII/553/2009 w sprawie określenia liczby przeznaczonych do wydania w 2010 roku nowych licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką na terenie Gminy Tarnowskie Góry

2009-12-07 10:42:00
Uchwała Nr XLVIII/552/2009 w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Tarnowskie Góry z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność w sferze zadań pożytku publicznego na rok 2010”

2009-12-07 10:41:43
Uchwała Nr XLVIII/551/2009 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dzielnic południowych miasta Tarnowskie Góry - Bobrowniki Zachód, Repty Śląskie, Stare Tarnowice i osiedle „Przyjaźń”

2009-12-07 10:41:16
Uchwała Nr XLVIII/550/2009 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2010 r.

2009-11-04 13:40:56