Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Projekt uchwały Nr 539 w sprawie nabycia do zasobu gminnego nieruchomość położoną przy ulicy Parkowej w Tarnowskich Górach

2009-12-18 07:58:12
Projekt uchwały Nr 538 w sprawie nabycia do zasobu gminnego nieruchomość położoną przy ulicy Obwodnica w Tarnowskich Górach

2009-12-18 07:57:12
Projekt uchwały 537 w sprawie nabycia do zasobu gminnego nieruchomość położoną przy ulicy Jaworowej w Tarnowskich Górach

2009-12-18 07:56:14
Projekt uchwały Nr 536 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej położonej przy ulicy Repeckiej w Tarnowskich Górach

2009-12-18 07:55:00
Projekt uchwały Nr 535 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych w Tarnowskich Górach przy ul. Wiejskiej

2009-12-18 07:54:09
Projekt uchwały Nr 534 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Tarnowskich Górach przy ul. Wojciecha Kossaka.

2009-12-18 07:52:43
Projekt uchwały Nr 533 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów na najem lokali użytkowych na czas nieoznaczony będących własnością Gminy Tarnowskie Góry

2009-12-18 07:51:49
Projekt uchwały Nr 532 w sprawie wydania opinii do projektu uchwały Rady Miasta w Piekarach Śląskich dotyczący likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej pn.”Szpital Miejski” w Piekarach Śląskich

2009-12-18 07:50:49
Projekt uchwały Nr 531 w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2009 rok.

2009-12-18 07:49:51
Projekt uchwały Nr 530 w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają wraz z upływem roku budżetowego.

2009-12-18 07:48:20