Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Uchwała Nr XLIX/565/2009 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Tarnowskich Górach na 2010 rok;

2009-12-07 10:55:48
Uchwała Nr XLIX/577/2009 w sprawie rozpatrzenia wezwania do usunięcia naruszenia prawa w Uchwale Nr XLVIII/553/2009 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 28 października 2009r. w sprawie określenia liczby przeznaczonych do wydania w 2010 roku nowych licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką na terenie Gminy Tarnowskie Góry

2009-12-07 10:48:03
Uchwała Nr XLIX/576/2009 w sprawie zmiany fragmentu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla dzielnicy Bobrowniki Śląskie – Wschód w Tarnowskich Górach w zakresie rozszerzenia funkcji terenu zabudowy usługowej o funkcję sportu i rekreacji

2009-12-07 10:46:37
Uchwała Nr XLIX/575/2009 w sprawie zmiany fragmentu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla dzielnicy Bobrowniki Śląskie – Wschód w Tarnowskich Górach w zakresie zmiany przebiegu drogi w rejonie ulicy Radzionkowskiej

2009-12-07 10:46:17
Uchwała Nr XLIX/574/2009 w sprawie zmiany fragmentu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla dzielnicy Bobrowniki Śląskie – Wschód w Tarnowskich Górach, w zakresie zmiany przeznaczenia działki nr 1778/197 położonej przy ulicy Grunwaldzkiej

2009-12-07 10:45:29
Uchwała Nr XLIX/573/2009 w sprawie zgody na zbycie części nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w rejonie ul. Szymały w Tarnowskich Górach

2009-12-03 14:39:47
Uchwała Nr XLIX/572/2009 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Tarnowskich Górach przy ul. K. Odnowiciela

2009-12-03 14:35:20
Uchwała Nr XLIX/571/2009 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na okres do trzech lat nieruchomości gruntowej położonej w rejonie ulicy Styczyńskiego w Tarnowskich Górach

2009-12-03 14:33:57
Uchwała Nr XLIX/570/2009 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej będącej własnością Gminy Tarnowskie Góry

2009-12-03 14:28:26
Uchwała Nr XLIX/569/2009 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy nieruchomości gruntowych będących własnością Gminy Tarnowskie Góry;

2009-12-03 14:27:33