Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Zarządzenie Nr 487/2009 Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry z dnia 23.12.2009 r. w sprawie: wprowadzenia Regulaminu Świadczenia Usług Elektronicznych Cyfrowego Urzędu Miejskiego w Tarnowskich Górach.

2010-05-17 15:00:11
Zarządzenie Nr 490/2009 Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry z dnia 28.12.2009r. w sprawie powołania Zespołu Projektowego realizującego projekt p.n. „Poznaj świat. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Tarnowskich Górach”

2010-02-15 14:47:14
Zarządzenie Nr 496/2009 Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry z dnia 28 grudnia 2009 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego p.n. „Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu oraz krajoznawstwa z udziałem dzieci i młodzieży” oraz powołania Komisji konkursowej do spraw oceny w/w ofert

2010-02-15 14:42:13
Zarządzenie Nr 495/2009 Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry z dnia 28 grudnia 2009 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego p.n. „Otwarty konkurs ofert na wspieranie zadań publicznych w dziedzinie kultury w roku 2010” oraz powołania Komisji konkursowej do spraw oceny w/w ofert

2010-02-15 14:40:52
Zarządzenie Nr 494/2009 Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry z dnia 28 grudnia 2009 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego p.n. Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z terenu Gminy Tarnowskie Góry oraz powołania Komisji konkursowej do spraw oceny w/w ofert

2010-02-15 14:39:46
Zarządzenie Nr 493/2009 Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry z dnia 28 grudnia 2009 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego p.n. „Bezpieczeństwo publiczne tarnogórzan w przypadku wystąpienia miejscowych zagrożeń” oraz powołania Komisji konkursowej do spraw oceny w/w ofert

2010-02-15 14:38:29
Zarządzenie Nr 492/2009 Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry z dnia 28 grudnia 2009 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego p.n. „Realizacja monitoringu zdrowotnego dzieci w zakresie narażenia środowiskowego na ołów i wyjazdów profilaktyczno-zdrowotnych dzieci z podwyższoną zawartością ołowiu we krwi” oraz powołania Komisji konkursowej do spraw oceny w/w ofert

2010-02-15 14:37:07
Zarządzenie Nr 489/2009 Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry z dnia 28.12.2009 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej i układzie wykonawczym budżetu miasta Tarnowskie Góry na 2009 rok.

2010-02-15 14:32:11
Zarządzenie Nr 475/2009 Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry z dnia 03.12.2009r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 2010r. w zakresie przeciwdziałania patologiom społecznym pod nazwą „Prowadzenie świetlicy środowiskowej dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych wraz z ich dożywianiem” oraz powołania Komisji konkursowej do spraw oceny w/w ofert

2010-02-15 14:27:39
Zarządzenie Nr 474/2009 Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry z dnia 03.12.2009r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 2010r. w zakresie przeciwdziałania patologiom społecznym pod nazwą „Organizacja miejsc wsparcia i działań samopomocowych w sferze rozwiązywania problemów alkoholowych w Gminie Tarnowskie Góry” oraz powołania Komisji konkursowej do spraw oceny w/w ofert

2010-02-15 14:26:22